Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

 • • Gömük Dişler
 • • Yarı Gömük 20 Yaş Dişleri
 • • Apikal Rezeksiyon
 • • Kist Operasyonları
 • • Preprotetik Cerrahi
 • • Frenektomi
 • • Biyopsi
 •  
Dişlerin Çekim Nedenleri
 • • Dolgu veya protez yapılamayacak kadar harap olmuş dişler
  • Kanal tedavisinin yapılamadığı akut veya kronik iltihaplı dişler
  • Dişlerin kemik desteklerini aşırı ölçüde kaybettiği periodontal (diş eti) hastalığı bulunan dişler
  • Apikal rezeksiyona (kök ucunda iltihabı olan dişleri ameliyat ile kök ucunun kesilmesi) cevap vermeyen dişler
  • Herhangi bir fonksiyonu olmayan ağız içinde kalmış kökler
  • Ortodontik tedavide (tel tedavisi) çekimi gerektiren dişler
  • Daimi dişler mevcut iken normal zamanında düşmeyen persiste süt dişleri
  • Sürnümerer (fazla) dişler
  • Maksiller sinüs infeksiyonuna yol açan sinüsle bağlantılı dişler
  • Fokal infeksiyona (mikroorganizmaların infeksiyon odağından yani dişten kan veya lenf yolu ile başka organ ve dokularda
  infeksiyona yol açması) neden olacak dişler
Diş Çekimi Sonrası Yapmanız Gerekenler

• Tamponu yarım saat süre ile ısırın.
• Tamponun çıkarılmasını takiben aspirin ve türevleri hariç olmak üzere uygun bir ağrı kesici ilaç alabilirsiniz.
• Çekimin yapıldığı gün boyunca çok sıcak yiyecek ve içecek tüketmeyiniz.
• Çekimin yapıldığı gün boyunca sigara ve alkol kullanmayınız.
• Çekimin yapıldığı gün boyunca ağzınızı sıkça çalkalamayınız ve gargara yapmayınız.
• Çekim yapılan bölgeyi 2 gün süre ile fırçalamayınız.
• Hekiminiz size reçete vermediği takdirde ilaç kullanmanıza gerek yoktur.
• Çekimi takiben iki gün ve daha fazla süre ağrının varlığı durumunda doktorunuza başvurunuz.

 
Gömük Dişler

• Sürme zamanı geldiği halde, diş dizisinde yer almayarak mukoza veya kemik altında kalan dişlere gömük dişler denir.

• Gömük kalmış dişler hastanın protez kullanımına bağlı olarak gelişen bası nedeniyle sonraki dönemlerde de sürme eğilimi gösterebilirler

 
Dişler Neden Gömük Kalırlar ?
Lokal Nedenler

• Uzun süren iltihapların dişin üzerindeki mukozayı kalınlaştırması
• Komşu dişlerin baskısı
• Kemiğin çok yoğun olması
• Anormal pozisyonlar
• Çenede yer darlığı
• Daimi dişlerin etrafında fazladan diş veya kistik oluşumların bulunması
• Çene kemiğinde enfeksiyonlar
• Süt dişlerinin gereğinden fazla ağızda kalması
• Süt dişlerinin vaktinden önce kaybı